เมื่อคืนมีรุ่นน้องมาถามถึงเรื่องลี้ลับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับฉัน

คุยๆไปได้สักพักก็พูดถึง เทวาลัย ของชาวอักษรฯ นางก็เล่าให้ฟังเยอะมวาก ประหนึ่งว่ามันจะออกสอบ

แต่ฉันก็ชอบนะคะ ฟังเพลินๆดี บางเรื่องฉันก็รู้มาบ้าง บางเรื่องก็ไม่เคยรู้ ก็ดีค่ะ แลกเปลี่ยนกัน

อันที่จริงน่าจะเป็นฉันมากกว่าที่เป็นฝ่ายถาม แลดูรุ่นน้องคนนี้ข้อมูลจุฬาฯปึ้กทีเดียว

สงสัยจะอยากเข้ามากจริงๆ ก็ขอให้พยายามให้เต็มที่และประสบความสำเร็จแล้วกันค่ะ

 

และก็เป็นเหตุให้ฉันหาเรื่องอัพเอนทรีได้แล้ว ..เย่ะ ! อยากอัพตั้งแต่เมื่อคืน แต่แบบหลับไปซะก่อน

เอาหล่ะ ไหนๆก็ไหนๆมาดูวข้อมูลของ เทวาลัย + ภาพถ่ายเล็กๆน้อยๆโดยฉันเองค่ะ

เพิ่งเห็นอีกเหมือนกันว่ามีรูปเทวาลัยอยู่ในเครื่อง หลายรูปทีเดียว

ขออภัยนะคะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงขุดของเก่ามาเล่าใหม่ 555+


ฮ่าๆๆ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าภาพถ่ายไปนานมวากขนาดไหน

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติได้ 52 วัน

ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยทรงพระราชดำริที่จะขยายการจัดการศึกษาของกุลบุตรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรับราชการในทุกกระทรวงทบวงกรม

ในการจัดตั้งโรงเรียน ข้าราชการพลเรือนฯนี้เป็นการรวมโรงเรียนที่สอนวิชาต่าง ๆ ที่แยกย้ายกันอยู่ในขณะนั้น

ให้มารวม ณ ที่แห่งเดียวกันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดที่ดินในเขตพระคลังข้างที่ที่สระปทุม

เป็นเขตโรงเรียนมีเนื้อที่รวม 1,309 ไร่ ได้พระราชทานเงินที่เหลือจากราษฎรเรี่ยไรกันสร้างพระบรมรูป

เป็นอนุสาวรีย์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นทุนทรัพย์สำหรับก่อสร้างมหาวิทยาลัย

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ Dr.Carl Doring นายช่าง ชาวเยอรมัน ซึ่งรับราชการที่กระทรวงมหาดไทย

และ Dr. Edward Healey นายช่างชาวอังกฤษที่รับราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ขณะนั้นศึกษาลักษณะอาคารที่เมืองสุโขท